Sprawy rodzinne

 

Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Kancelaria nasza zajmuje się aspektami prawnymi spraw rodzinnych, które powstają w trakcie naszego życia i są jego nierozłącznym elementem. Zaczynając od wydarzeń przyjemnych takich jak małżeństwo urodzenie dziecka, otrzymanie darowizny itd. jak również sprawami i sytuacjami zdecydowanie trudnymi, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. W takich sprawach Kancelaria oferuje pomoc prawna zaczynając od porady i konsultacji a kończąc na procesie sądowym i postepowaniu egzekucyjnym.

Prowadzimy i świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych na każdym etapie postepowania w sprawach;

 • Sprawy rodzinne w trakcie małżeństwa: rozwody. separacje, alimenty, władza rodzicielska, wspólnota małżeńska i jej zniesienie
 • Sprawy związane ze śmiercią członków rodziny: spadki testamenty, darowizny, zachowki, dział spadku
 • Sprawy majątkowe osób bliskich: podział majątku, zniesienie współwłasności, pożyczki, umowy dożywocia, zasiedzenia
 • Sprawy mieszkaniowe: komunale, spółdzielcze, własnościowe, umowy deweloperskie
 • Sprawy egzekucyjne i odszkodowawcze: dochodzenie i windykacja roszczeń

Pozew rozwodowy możemy skierować do Sądu kiedy w naszej opinii nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Do pozwu rozwodowego konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak: akt skrócony małżeństwa, akty skrócone urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach strony wnoszącej pozew. W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć między małżonkami od około roku. W wyjątkowych przypadkach może to być okres krótszy ale nie mniej jednak niż 6 miesięcy. W pozwie należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie między małżonkami wygasło, brak jest pożycia fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu, wspólnych znajomych i zainteresowań. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim małżonkiem. Faktycznie wszelkie więzy zostały zerwane i w ocenie małżonków stan ten jest trwały i nieodwracalny. W pozwie należy wskazać świadków jeżeli zaistnieje tak konieczność np. ( wspólne małoletnie dzieci ) z podaniem ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych w pozwie okoliczność świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin, spotkań, wakacji i świąt jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Należy pamiętać, że nawet gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków rozwód może nie być orzeczony, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dlatego małżonkowie muszą określić wzajemne relacje w zakresie opieki nad dziećmi i starać się aby ich rozstanie wpłynęło w jak najmniejszym stopniu na dalszy prawidłowy rozwój i edukację dziecka.

Jak napisać pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania lub w miejscu zamieszkania pozwanego. Warto pamiętać, że osoba starająca się o alimenty jest zwolniona ze wszystkich opłat sądowych. W pozwie należy umieścić :

 • dane osobiste
 • dane dziecka
 • dane osoby pozywanej
 • stopień pokrewieństwa
 • akt ślubu
 • akt urodzenia dziecka

Ważnymi powodami dla uzyskania alimentów jest wychowywanie dzieci, stan zdrowia, kwalifikacje zawodowe, brak możliwości podjęcia pracy. Do pozwu o alimenty w zależności od stanu faktycznego warto dołączyć wszelkie rachunki jakie ponosimy, w tym te za mieszkanie, zakupy (zarówno spożywcze, jak i inne związane z potrzebami np. dziecka). Warto też wskazać miejsce pracy pozwanego wraz z wysokością jego zarobków. Do pozwu można dołączyć także własne zaświadczenie o zarobkach. Jeśli dziecko lub inna osoba uprawniona podlega stałej opiece lekarskiej, należy dołączyć zaświadczenie o stanie jego zdrowia i kosztach leczenia. W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego traci się prawo do alimentów. W wypadku śmierci prawo do alimentów wygasa i nie jest dziedziczne.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl