Sprawy pracownicze

 

Adwokaci związani z Kancelarią w swej praktyce zawodowej prowadzili obsługę prawną firm zajmujących się różnymi dziedzinami obrotu. Mamy duże doświadczenie w prawe pracy i zagadnieniami związanymi z problemami występującymi w relacjach pracodawca- pracownik. Dotyczy to zarówno obsługi organizacyjnej jak też opracowywania wszelkiego rodzaju projektów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących w firmach.
Prowadzimy obsługę prawną procesów sądowych.

Umowy o świadczenie pracy

Pracodawca i pracownik w większości mogą dowolnie regulować wzajemne stosunki pracy poprzez wybór jednej z form zatrudnienia. Oprócz najbardziej popularnej stałej umowy o pracę zawartej na podstawie stosunku pracy, strony mogą skorzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach kodeksu cywilnego np. na podstawie umowy zlecenie lub umowę o dzieło. Każda z tych form zatrudnienia wywołuje inne skutki prawne i nakłada różne uprawnienia i obowiązki na pracownika i pracodawcę.

Należy pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę w rozumieniu kodeksu pracy i nie dotyczą ich przepisy kodeksu pracy. W ich przypadku nie mówimy ani o zatrudnianiu, ani o pracodawcy, pracowniku czy stosunku pracy. Należy podkreślić, że umów tych nie możemy stosować w każdej sytuacji aby nie narazić się na zarzut, iż wbrew obowiązkowi ustawowemu zastąpiliśmy umowę o pracę innym rodzajem umowy cywilno-prawnej.

Oferujemy pomoc prawna w zakresie:

 • regulacji wymiaru czasu pracy,
 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
 • urlopów pracowniczych,
 • wynagrodzenia za pracę w każdej formie zatrudnienia,
 • stosowania nagród i kar,
 • regulaminów pracy,
 • regulaminów wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 • doradztwo w zakresie wypowiadania umów o pracę w tym wypowiedzeniom zmieniającym,
 • oraz innych tematów związanych z prawem pracy w tym obsługi prawnej powstałych konfliktów ( sporządzanie pozwów lub odpowiedzi na nie i reprezentacja przed Sądem )

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl