Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

 

Adwokaci związani z Kancelarią mają duże doświadczenie zawodowe w stałej i zadaniowej obsłudze Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych zarówno inwestujących jak i zajmujących się zarządem lokali należących do zasobów Spółdzielni.

Doświadczenie w postępowaniu przed Sądami, Urzędami i Organami Egzekucyjnymi z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz stała obsługa Spółdzielni i Wspólnot daje gwarancję profesjonalizmu w zakresie oczekiwanej przez Państwa po-mocy prawnej.

Przechodząc do warunków współpracy, Kancelaria nasza proponuje bądź obsługę stałą Spółdzielni lub Wspólnoty bądź też załatwianie na bieżąco zlecanych spraw przedłożonych przez Zarząd.

Stosujemy poniższe zasady rozliczeń:

  • w przypadku przyjęcia zasad wynagrodzenia Kancelarii w formie ryczałtu miesięcznego, Kancelaria przedstawi ofertę po rozmowie ze Zleceniodawcą, zapoznaniu się z ilością spraw bieżących do załatwienia oraz o zakresie obowiązków w ramach współpracy i przyjętego ryczałtu. Kancelaria zapewnia stałą gotowość obsługi prawnej we wszystkich sprawach dotyczący Spółdzielni / Wspólnoty.
  • w przypadku przyjęcia stawki godzinowej honorarium Kancelarii będzie ustalone w drodze negocjacji w zależności od zleconych zadań.

Kancelaria proponuje również współpracę na warunkach mieszanych, czyli rozliczenie ryczałtowo – godzinowe dostosowując się do potrzeb Spółdzielni / Wspólnoty w zależności od rzeczywistych i oczekiwanych potrzeb w zakresie obsługi prawnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl