Sprawy karne

 

Nasza Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Pomoc prawna, której udzielamy obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Kancelaria nasza zapewnia kompleksową pomoc prawną każdej osobie zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej przestępstwem dbając o to, aby w trakcie całego postępowania karnego sąd należycie i wnikliwe rozpatrzył wszystkie argumenty i okoliczności prowadzonej sprawy. Reprezentując daną osobę w postępowaniu sądowym zawsze dbamy o ustalenie i przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności wpływających na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego klienta. Dbamy o to aby sprawca poniósł zasłużoną karę a także aby szkoda wyrządzona naszemu klientowi została naprawiona w maksymalnej wysokości.

Rozumiejąc stres i sytuację w jakiej mogli się Państwo znaleźć zapewniamy naszym klientom stały kontakt i gotowość pomocy prawnej w każdej sytuacji, między innymi obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych.

Sprawy karne i wiążące się z nimi postępowanie nie należą do rzeczy prostych, dlatego adwokaci z naszej Kancelarii dzięki wiedzy i doświadczeniu twardo i nieustępliwie dbają o ochronę interesów naszych klientów. Przyjmują aktywną linię postępowania w przesłuchaniach, zadają pytania, podważają dowody, skarżą decyzje procesowe. Prowadzenie procesu konsultujemy i uzgadniamy z naszymi klientami dla dobra ich sprawy.

Kancelaria zapewnia i gwarantuje profesjonalizm dyspozycyjność i wysoką jakość usług.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl