Reprezentacja

 

Do reprezentacji przed Sądem niezbędne jest prawidłowo wystawione pełnomocnictwo przez reprezentowanego. Zleceniodawca powinien w nim wskazać pełnomocnika ( radcę prawnego, adwokata), który ma działać w jego imieniu. Powinien też określić sprawę, której pełnomocnictwo dotyczy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione i prawidłowo opłacone.

Kancelaria nasza reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych na etapie wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych jak również przed organami egzekucyjnymi. W przypadku postępowań gospodarczych prowadzimy też sprawy przed Sądem Arbitrażowym.

Oferujemy pomoc przy sporządzeniu dla Państwa wszelkich niezbędnych pism, wniosków i pozwów zarówno w sprawach prywatnych jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dobra znajomość procedur postępowania wielokrotnie przesądza o uzyskaniu dla Państwa i dla nas korzystnego rozstrzygnięcia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl