Reprezentacja pokrzywdzonych

 

Kodeks postępowania karnego w sposób ścisły definiuje pojęcie pokrzywdzonego przestępstwem jako osobę fizyczną lub prawną, ewentualnie instytucję państwową, samorządową lub społeczną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pokrzywdzonym jest więc każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Definicję pokrzywdzonego określają trzy kryteria:

 • podmiotowe – osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna,
 • naruszone lub zagrożone dobro prawne,
 • bezpośredniość naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego

Najczęściej pokrzywdzonymi są osoby fizyczne. Prawo przyznaje podmiotowość prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, rasy, wyznania, zawodu, pochodzenia, wieku, karalności itp.

Posiadanie statusu pokrzywdzonego oznacza powstanie w określonym stanie faktycznym i prawnym, sytuacji polegającej na naruszeniu lub zagrożeniu dobra prawnego danej osoby wynikającej z przestępstwa. Stwierdzenie, kto jest pokrzywdzonym, jest możliwe na podstawie opisu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

Kancelaria nasza reprezentuje interesy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania sądowego:

na etapie postępowania przygotowawczego:

 • udzielanie porad prawnych pokrzywdzonym przez przestępstwa,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego,
 • umorzenie postępowania o ile powstaną właściwe okoliczności,

na etapie postępowania sądowego

 • reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem,
 • sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia,
 • sporządzanie apelacji, zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania,

na etapie postępowania wykonawczego

 • egzekucja zasądzonych należności
 • wnioski o wykonanie kary
 • wnioski o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl