Raje podatkowe

 

Oferujemy rejestrację zagranicznych spółek w tzw. rajach podatkowych wraz z kompleksową obsługą prawną i możliwością otwarcia zagranicznych rachunków bankowych (min. Szwajcaria, Lichtenstein, Łotwa, Cypr).

Oferta – Zjednoczone Emiraty Arabskie – kliknij

Pomagamy w uruchomieniu działalności w Stanach Zjednoczonych, na Cyprze, w Hong Kongu i wielu innych jurysdykcjach.

Jesteśmy doceniani przez kluczowych klientów z branży przedmiotów wirtualnych (elektronicznych). Optymalizujemy PIT, CIT i VAT.

Raj podatkowy to określenie, z którym można zetknąć się dość często. Odnosi się ono do krajów i terytoriów, gdzie przepisy podatkowe są z punktu widzenia obcokrajowców bardzo korzystne a punktu widzenia Państwa stosują szkodliwą konkurencje podatkową. Przedsiębiorcy bardzo chętnie uciekają do rajów podatkowych – i nie tylko zresztą oni, czego znakomitym przykładem jest historia słynnego francuskiego aktora, który nie chciał płacić we Francji wysokiego podatku dochodowego (75 proc.)  i przyjął obywatelstwo rosyjskie (w Rosji obowiązuje 13-procentowy podatek liniowy) ale aktor to osoba wykonująca wolny zawód, a w pewnym sensie również przedsiębiorca

Korzystniejsze przepisy podatkowe

Podstawowym celem istnienia rajów podatkowych jest przyciągnie inwestorów do tych obszarów, które odznaczają się obniżoną aktywnością ekonomiczną. Robi się to poprzez ustanawianie atrakcyjnych przepisów podatkowych co służy przypływowi kapitału. Firmy unikają w ten sposób płacenia wyższych podatków w swych macierzystych krajach. Jest jak najbardziej zrozumiałe, że każdemu przedsiębiorcy zależy na znalezieniu możliwie jak najkorzystniejszych warunków do rozwijania prowadzonej przez siebie działalności. Nie zawsze jednak ich interesy pozostają w zgodzie z interesami krajów macierzystych, które na ucieczkach firm do rajów podatkowych wiele tracą. Nie bez powodu zatem Unia Europejska powołując min. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stara się ograniczyć przepływ kapitału do krajów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową . Głównym narzędziem są umowy zawierane z różnymi krajami i terytoriami w sprawie wymiany informacji dotyczących spraw podatkowych i nakładając szczególne wymogi dotyczące zawierania transakcji z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl