Obsługa Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

 

Kancelaria Nasza na co dzień prowadzi sprawy mieszkań komunalnych, spółdzielczych lokatorskich i własnościowych oraz lokali tzw. hipotecznych posiadających własna księgę wieczystą. Prowadzimy bieżącą obsługę spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opiniujemy umowy z deweloperami, prowadzi konsultacje przy indywidualnej sprzedaży mieszkań oraz procesie prze-kształceń własnościowych lokali komunalnych i spółdzielczych.

Prowadzimy też sprawy lokali, mieszkań i domów, w których np. dawni właściciele odzyskali utracone prawo własności albo w przejętych przez państwo nieruchomościach lub innych stanach faktycznych, których status prawny nie jest jasno uregulowany.

W większości przypadków dążymy do uzyskania prawa własności naszego lokalu aby mieć pewność i poczucie, że w przyszłości w razie potrzeby będziemy mogli swobodnie dysponować swoim majątkiem w postaci lokalu – nieruchomości np. w celu jego sprzedaży, zamiany, spadku lub darowizny.

W ostatnich latach prawo w sprawach mieszkaniowych ulega częstym zmianom i należy śledzić nowe rozwiązania prawne. W najbliższym czasie od 1 stycznia 2013 r. ulegają zmianie zasady wykupu mieszkań komunalnych. Nowa uchwała likwiduje 90-proc. ulgę dla długotrwałych najemców. W zamian daje ulgę 50 proc. przy minimum dziesięciu latach najmu. Dodatkowo dla lokatorów z co najmniej 20-letnim stażem daje 1 proc. bonifikaty za każdy rok ponad 20 lat – wlicza się do niego najem np. rodziców. Maksymalna bonifikata nie może jednak przekroczyć 70 proc. To nie wszystko. Uchwała pozbawia też możliwości wykupu mieszkań przez osoby najbiedniejsze (m.in. chodzi o lokatorów, którzy pięć lat przed kupnem otrzymywali dodatek mieszkaniowy, korzystali z obniżki czynszu ze względu na niskie dochody, mieli umorzony dług czynszowy, dostawali zasiłek).

Należy podkreślić, że Mieszkanie Komunalne nie jest własnością najemcy wobec tego nie podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia ze względu na wyjątek od reguły dziedziczenia. Prawo najmu lokalu mieszkalnego nie wchodzi do spadku po najem-cy. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Podkreślenia wymaga to, że osoby uprawnione wstępują w stosunek najmu lokalu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na oznaczone osoby. Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują:

  • małżonek nie będący współnajemcą
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka
  • inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych
  • inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą np. w konkubinacie

Reasumując, prawo najmu lokalu o innym przeznaczeniu tzn. innego lokalu niż lokal mieszkalny wchodzi w skład spadku po najemcy na zasadach ogólnych, zaś sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego podlega odrębnej regulacji prawnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl