Obsługa firm

 

Adwokaci związani z Kancelarią mają duże doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi firm i podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się różnymi dziedzinami obsługi prawnej. W szczególności specjalizujemy się kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego. Prowadzimy również stałą obsługę Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Mamy duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności z tytułu niewywiązywania się dłużników z postanowień zawartych w umowach cywilnych.

Dotyczy to zarówno obsługi organizacyjnej wynikającej z zapisów ksh jak też przygotowania wszelkiego rodzaju projektów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących w firmach. Sporządzamy i oceniamy projekty umów oraz proponujemy dobór zabezpieczeń gwarantujących należyte wykonanie umów i porozumień. Bierzemy udział w negocjacjach.

Fachowość nasza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu w postępowaniach przed Sądami w tym Sądami Arbitrażowymi, Urzędami i organami egzekucyjnymi, dając tym gwarancję profesjonalizmu w zakresie oczekiwanej przez Państwa współpracy.

Wykorzystywane przez Kancelarię metody nie ograniczają się tylko do klasycznego postępowania sądowego i egzekucyjnego. Odwołujemy się też m. in. do instytucji z zakresu prawa karnego w przypadku gdy doszło do naruszenia prawa w tym zakresie, zwiększając tym samym skuteczność naszych działań. Negocjujemy warunki współpracy indywidualnie uwzględniając rodzaj zleconych nam spraw po to aby dopasować je do aktualnych potrzeb Klientów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl