E-sąd

 

Kancelaria oferuje Państwu bardzo sprawne i szybkie przeprowadzenie spraw sądowych tylko na podstawie przesłanych dokumentów, bez konieczności spotkania się z drugą stroną , mecenasem z Kancelarii oraz bez konieczności udawania się do Sądu. Postępowanie przed e-sądami obejmują głównie sprawy majątkowe dotyczące zobowiązań finansowych. Mogą to być nierozliczone zobowiązania pieniężne np. z umów oraz różnego rodzaju innych tytułów prawnych oraz stanów faktycznych, z których wynika i powstaje obowiązek rozliczenia zobowiązań finansowych. Mogą to być np. pożyczki, niezapłacone faktury, nierozliczone nakłady, zadatki, zaliczki oraz wszystkie sytuacje, z których wynikają roszczenia pieniężne. Mecenasi z Kancelarii po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami oceni Państwa oczekiwania i słuszność roszczenia. Po pozytywnej ocenie dokumentów przygotujemy pozew, skierujemy go do Sądu i doprowadzimy do wydania wyroku przez Sąd.

Zaletą takiego postępowania jest szybkość uzyskania wyroku oraz znacznie niższe koszty sądowe wynoszące tylko 25% tradycyjnej opląty sądowej. Wyrok uzyskany przed Sądem w postępowaniu nakazowym ma taka sama moc prawną jak każdy wyrok przed Sądem Powszechnym.

Po otrzymaniu wyroku dodatkowo pouczymy Państwa o dalszych możliwościach postępowania z uzyskanym orzeczeniem sądowym np. jak skierować sprawę na drogę postępowania egzekucjnego-komorniczego. Oferujemy dalszą pomoc prawną w egzekucji uzyskanych wyroków. Po skierowaniu sprawy do komornika w większości przypadków odzyskają Państwa 100% poniesionych kosztów a także 100% dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami. Kancelaria współpracuje z komornikami, którzy skutecznie i szybko potrafią odzyskać należne dla Państwa pieniądze. W przypadku zainteresowania się naszą ofertą, proponujemy współpracę przedstawioną niżej na naszej stronie.

Pierwszy krok – Ustalenie stanu faktycznego

– Ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz określenie koniecznych dokumentów do napisania i złożenia pozwu w Sądzie załatwiamy drogę e-mail lub faksem a szczegóły pozwu precyzujemy w bezpośredniej rozmowie telefonicznej za pośrednictwem tel. stacjonarnego/komórkowego. W trakcie wspólnych kontaktów ustalimy również wysokość roszczenia, przedmiot pozwu i sposób jego dochodzenia.

Drugi krok – Umowa między Stronami

– Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i określeniu Państwa oczekiwań, Kancelaria prześle Zleceniodawcy umowę z wcześniej ustalonym honorarium. Wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę prawną zostanie ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dla adwokatów i radców prawnych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z dn. 28.09.2002 r. ./Dz.U.nr.163, poz.1349 z późn. zm. /. W większości spraw Kancelaria przyjmuje stawki podstawowe przewidziane w rozporządzeniu. Po otrzymaniu podpisanej umowy, Kancelaria wystawi fakturę VAT a jej oryginał prześle na wskazany adres przez Zleceniodawcę.

Trzeci krok – Wysłanie pozwu do Sądu i uzyskanie wyroku

Kancelaria składa pozew w Sądzie. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, wysyła wyrok na wskazany adres przez Zleceniodawcę. W przypadku jeżeli druga strona złoży sprzeciw od wyroku, możemy kontynuować i prowadzić Państwa sprawę przed Sądem Powszechnym właściwym dla danego postępowania w postępowaniu zwykłym.

Honorarium Kancelarii

Honorarium Kancelarii za prowadzenie sprawy przed e-sądem obejmuje:
– zapoznanie się ze stanem faktycznym w sprawie na podstawie otrzymanych dokumentów, e-mail i kontaktów telefonicznych.
– przygotowaniem pozwu i skierowanie go do Sądu
– prowadzenie postępowania przed e- sądem do chwili uzyskania orzeczenia w Państwa sprawie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl